Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektów dotyczących poprawy efektywności kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w : Cynkowie, Pińczycach oraz Lgocie Górnej, Gmina Koziegłowy