OBWIESZCZENIE IFVIII.7570.19.149.2017 z dnia 12-10-2020 r.