Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Adres skrytki epuap: /2sc38b9dph/skrytka

aby można było złożyć wniosek do urzędu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej opartej na platformie ePUAP konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do Biura Podawczego Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy na następujących nośnikach danych:
Pamięć masowa USB, Płyta CD, CD-RW, DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem, lub za pomoca profilu zaufanego.
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.