OBWIESZCZENIE dotyczące " Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło , energię  elektryczną i paliwa gazowe Gminy i Miasta  Koziegłowy".