Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy – Gminny Komisarz Spisowy
na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach 01.09.2020r. -30.11.2020r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.