Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków.